Suppliers of High Quality Japanese Koi and Products

Tel: 01777 839 176

Momotaro - Kohaku

Kohaku
Kohaku

Koi description

Breeder :Momotaro
Sex :Female
Age :30 Months
Size :72 cm
ID :900084
Price :

£ 10000.00